TeamSpirit

Een krachtige ‘boost’ voor je team: veerkracht en verbinden..

Ruimte maken

voor een nieuwe beweging

Niet alleen in tijden van crisis komt het in teams aan op veerkracht en verbonden blijven. Het is dé kernvraag voor veel teams: hoe draag je als team bij, hoe behoud je een gezonde spirit, en hoe blijf je met plezier, effectief en succesvol met elkaar? Wij helpen daarbij door jullie te leren de blokkerende dynamieken en patronen (uit het verleden) te zien en daardoor ruimte te maken voor een nieuwe beweging. Wij deinzen niet terug voor ongemak, emoties of stilte. En helpen je dragen en oplossen wat gedragen en opgelost moet worden.

Myrna Lewis

grondlegger van Deep Democracy

Het is door onze relaties met anderen dat we onszelf leren kennen. Door interactie en verbinding zien we wie we zijn, wat we nu zijn en hoe we overkomen.

Een sterk team

is onderdeel van het geheel

Succesvolle teams zijn meer dan de optelsom van de goede imperfecte mensen, de juiste structuur, budgetten en KPI’s. Teams zijn levendige gemeenschappen waarin mensen handelen vanuit eeuwenoude groepslogica, waarin behoefte is aan veiligheid, vertrouwen, verbinding, macht, samenwerking en leiderschap. Wanneer je deze wetmatigheden begrijpt kun je bijdragen aan het bouwen van een sterk team. Een sterk team met goede onderlinge relaties, met een duidelijke focus, waar je met plezier werkt en dat impact heeft op het resultaat.

We gaan aan de slag met: weten wie je bent, inclusief jouw en jullie helpende en belemmerende patronen; vergroten van jullie (rol)flexibiliteit; vermogen ontwikkelen om in te sluiten wat erbij hoort en om – voorbij de tegenstellingen – het nieuwe potentieel te zien; besluitvorming om – zonder te polderen en met geavanceerde dialoogtechnieken – te komen tot het beste besluit voor het geheel.

Iets voor jouw organisatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Contact