Systemisch en Inclusief Leiderschap

Leiderschap dat kan werken met de kracht van het collectief en met de tijdsgeest..

Op een andere manier kijken

naar de organisatie, context en teams

Oplopende spanningen, achterblijvende resultaten, herhalende fouten of gebrek aan vertrouwen. Iedere leider die zich realiseert dat dit niet op te lossen is met (nog een) spreadsheet of projectgroep, helpen wij kijken naar waar dit symptomen van zijn en wat de organisatie in beeld probeert te brengen. En hoe je dan de kracht van het collectief en de weerstand kunt benutten voor een gezonde beweging.

Iedere organisatie heeft inmiddels ervaring opgedaan met vraagstukken die niet of nauwelijks meer controleerbaar zijn. Vraagstukken die je niet meer binnen alleen een medisch domein, een IT-domein, een HR-domein of een juridisch of operationeel domein kunt bezien en oplossen. Ieder vraagstuk heeft een veel bredere impact dan alleen het domein waartoe het in eerste instantie lijkt te behoren. Onze bekende manier van control is uitgewerkt: korte termijnacties en besluiten beginnen ons in de staart te bijten. We worden uitgedaagd te dealen met polariteiten en met het op een andere manier kijken naar onze organisatie, naar de context en naar onze teams.

Anais Nin

Schrijfster

We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn.

Als leider

moeiteloos een team leiden

Leiders die voorbij enkelvoudige probleemanalyses uitzoomen, en de unieke set van patronen en dynamieken van hun eigen organisatie en haar context zien voor wat die is. Leiders die beweging en ruimte brengen, zodat het (organisatie-) potentieel vrij kan stromen. Leiders die veiligheid en vertrouwen creëren, niet door erover te praten maar door het te doen. Door tegelijkertijd ruimte én richting te geven. En ervoor zorgen dat de beste besluiten samen genomen worden. Met inclusie en in verbinding met de groep.

RAAF&KOEKOEK begeleidt leiders om in hun team een omgeving te creëren waarin ieders potentieel beschikbaar kan komen voor de organisatie. Door alles in te sluiten wat erbij hoort, te werken met de helende, rauwe, ruimtegevende kracht van ‘de werkelijkheid’. Door je eigen geschiedenis en die van anderen te zien voor de waarde die het heeft in de huidige tijd. Door te verbinden met de bestaansreden én het bestaansrecht van jouw team en jouw organisatie. Zodat je als leider schijnbaar ‘moeiteloos’ een team kunt leiden.

Iets voor jou?

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Contact