Over Raaf&Koekoek

voor moedige organisaties en moedige mensen

Anders kijken, naar wat er nog meer is, in de onderstroom. In beweging brengen wat vastzit. RAAF&KOEKOEK raakt je in je hart: om andere dingen te zien, woorden te geven aan wat je allang voelt en die woorden om te zetten in daden.

Persoonlijk en collectief

altijd met elkaar verbonden

Wij zijn er om mensen te begeleiden hun plek te vinden én in te nemen die hen past en gelukkig maakt. Een plek die erkenning, waardering en zin geeft. Individueel en in het collectief.

Wij leren mensen leren van hun patronen en problemen. Wij zien problemen als oplossingen voor iets anders. Wanneer je dat eenmaal ziet, zie je ook het potentieel wat daarachter verborgen zit!

RAAF&KOEKOEK is opgericht om ziel en zaak met elkaar te verbinden. Wanneer deze verbonden zijn voelt werk niet als ‘werk’, maar als een energiebron voor jouw mogelijkheden.

In de kern zijn wij daar waar mensen, teams en organisaties zichzelf beter willen leren kennen om daarmee krachtiger, zelfbewuster en effectiever te kunnen zijn.

Onze vogels

met krachtige vleugels

Hebben veel vlieguren gemaakt – in hun persoonlijke leven – en als begeleiders van transities bij grote en kleine organisaties. Ze lezen de thermiek van een organisatie en brengen liefdevol – met humor en in het juiste tempo – in beeld wat zichtbaar kan worden om het potentieel te verzilveren.

Ria Allewijn

Ria Allewijn

Ria is onze huismus en de tijger op het nest. Ze is een ervaren coach en trainer die haar sporen heeft verdiend in het veld van organisatieverandering en people development in grote organisaties. Binnen RAAF&KOEKOEK begeleidt zij organisaties in cultuur en -verandering, waarbij ze vooral aandacht heeft voor de patronen die de organisatie kenmerken. Door haar manier van vragen maakt zij diepere mechanismen bespreekbaar en hanteerbaar, zodat de verandering ook écht beklijft en doorzet. Daarnaast begeleidt zij groepen en individuen naar groei, professionaliteit en in persoonlijke ontwikkeling. Haar scherpe observaties combineert ze met humor, zelfspot en liefdevolle intenties: we zijn immers allemaal student van het leven zelf. Ria is beschikbaar als coach, trainer, adviseur, procesbegeleider en sparring partner.

Henry Weessies

Henry Weessies

Henry is onze vrije vogel. Een inspirerende interimmanager en procesbegeleider die de aandacht richt op flow die geblokkeerd wordt. Welke functie heeft die blokkade en is die functie nog van belang? Dit geldt voor individueel, team- en organisatieniveau. Resultaat hiervan is dat mensen zich meer gezien en betrokken voelen, teams vloeiender samen werken en de organisatie meer verbinding heeft met herkomst en toekomst. Als Rotterdamse bedrijfseconoom combineert hij no nonsense kennis en inzicht met sensitiviteit en geduld. Daarmee legt hij de vinger liefdevol precies op de zere plek. Hij heeft een ontwapenende, unieke kijk op zaken, die zowel inspireert als prikkelt. Zijn interventies zijn soms gedurfd en onconventioneel, maar altijd scherp en zorgvuldig. Henry is beschikbaar als interimmanager, adviseur, trainer, coach, procesbegeleider en sparring partner.

Karen Bijland

Karen Bijland

Karen is onze Nestor. Vanuit haar rijke (levens)ervaring en als bevlogen trainer en coach, heeft ze bijgedragen aan een stevig fundament voor RAAF&KOEKOEK. En zoals het een vogel past slaat ze ook graag haar vleugels uit. Naast haar beschikbaarheid voor RAAF&KOEKOEK is ze ook eigenaar van de Zelfacademie: voor bewogen loopbaanbegeleiding. In haar werkwijze staat ze volledig in dienst van wat er nodig is voor mens en team; doet wat er gedaan moet worden. Ze heeft de moed de schaduw in beeld te brengen, vanuit oprechte betrokkenheid en vertrouwen. Een onbaatzuchtig mens die zonder claim geeft, vanuit het verlangen mensen gelukkig te zien worden. Haar werkwijze is no nonsense, realistisch, uitdagend en tegelijkertijd intuïtief en sensitief.

Hoe werken wij

graag samen met jou

Bottom line: door het vergroten van jouw bewustzijn.

Bewustzijn over jezelf en over het systeem waar je onderdeel van uitmaakt. En bewustzijn van de omgeving waarin jij je bevindt en wat dat in jou losmaakt. Anders kijken, zonder vooroordeel of causaal verband: de intentie staat centraal.

Onze werkwijze is heel eenvoudig: we helpen je waar te nemen met al je zintuigen. Niks meer en niks minder. Wij luisteren naar jou, naar het systeem waar je onderdeel van bent en naar wat zich daarbuiten afspeelt. Samen kijken we naar de wijsheid die verscholen zit in de patronen, in het conflict en in de omgeving.

Daarnaast stellen we vooral vragen: vragen die de grotere context in beeld brengen, die de onderstroom zichtbaar maken: vragen die dat wat onbewust speelt, bewust maken. Vragen die de blokkades verzachten, zodat de natuurlijke weg zich kan vervolgen.

Verder werken we door geduld en vertrouwen te hebben. We nemen geen shortcuts, doen niet aan symptoombestrijding, maar blijven erbij tot het team of jijzelf niet meer om de hete brij heen draait en klaar is voor wat er moet gebeuren.

Wayne Dyer

If you change the way you look at things, the things you look at change..

Yuval Noah Harari

Questions that you cannot answer are usually far better for you, than answers that you cannot question..