Raaf&Koekoek

Het vóórkomen van trauma

Als energie stokt of stagneert, niet vanzelf wil stromen, is dat een symptoom van eerder trauma, in de letterlijke Griekse betekenis: een verwonding. Alle lichamen reageren op verwonding door er actie tegen in te stellen, ter bescherming en heling. En daarmee de energie van het voortbestaan van het geheel, tijdelijk op te offeren voor het […]

Lees meer

Magische vragen van Deep Democracy

Wij begeleiden veel teams die vast zijn gelopen met elkaar of in de opdracht die ze hebben binnen de organisatie. Ze hebben elkaar letterlijk en figuurlijk vastgezet. Vastgezet in de meningen die ze over en weer hebben, in de opdracht die ze hebben. Vastgezet in de beelden die ze over elkaar hebben, maar vooral ook […]

Lees meer

Het grote loslaten is begonnen..

Een inkijkje in onze manier van begeleiden van een team in transitie. In een van de teambijeenkomsten stond het model van systemisch transitiemanagement centraal. Een model waarin veranderingen op de laag van de onderstroom worden beschreven als achtereenvolgend de volgende stappen: Urgentie: energie gericht op het verzamelen van moed en of pijn om de stap […]

Lees meer

Zorg voor het hart

Het afgelopen jaar heeft RAAF&KOEKOEK een aantal teams in een organisatie voor Ouderenzorg mogen begeleiden. Zoals bij zoveel organisaties wilde dit team ook meer gaan werken vanuit zelforganisatie. “Als we de ouderen zolang als mogelijk eigen regie over hun leven willen geven, dan willen wij dat als team ook kunnen.” Zo binnen zo buiten. Eén […]

Lees meer